Vedlikehold av SSV Wilsonart

Med riktig vedlikehold forlenges platens levetid betraktelig.

Wilsonart er et vakkert homogent komposittmateriale med et eksklusivt utseende. Materialet kan med fordel benyttes på både kjøkken og bad på grunn av porefri overflate, som hindrer bakterieinntrengning. Platene leveres med sponkjerne med 3 millimeter ssv-sjikt på over- og eventuelt underside. Skjøter sveises og blir nesten usynlige. Materialet leveres også som vaskekum.

Vedlikehold

Etter montering gjøres platen grundig ren med Zalo. Vanskelige flekker kan fjernes med hvit tannkrem eller en blanding av vann og klorin (forhold: 1:3). La klorinblandingen virke i 10-15 minutter før det vaskes bort. Blandingen kan også brukes over natten – vask bort etter 10-15 timer og etterbehandle med Ajax vindusvask.

Daglig rengjøring

Benytt varmt vann uten tilsatt såpe. Ønskes såpe kan Zalo eller Ajax vindusvask benyttes. Vaskekummer kan skures med f. eksempel Jiff skurekrem.

Reparasjon

Mindre riper og brennmerker slipes bort med Scotch-brite. Større riper pusses med litt grovere papir (280) før de slipes med fint slipepapir. Slip hele platen for en jevnere overflate. Deretter vaskes platen med en fuktig klut.

Bruk:

For å minimalisere vedlikeholdet ikke skjær med kniv direkte på plata. SSV Wilsonart tåler varme
opptil 140˚. Sett likevel ikke varme kasseroller direkte på plata. Bruk eks. underlagsstativ i stål for å
sette varme kasseroller på. SSV Wilsonart er bestandig mot kjemikalier, men lengre påvirkning av
”aggressive” kjemikalier kan føre til merker i plata. Disse kan enkelt fjernes. Prinsipielt bør man passe
på at overflater over lengre tidsrom ikke kommer i kontakt med ”aggressive” kjemiske substanser, som
lakk tynner, terpentin, neglelakk eller neglelakkfjerner.

Tips

  • Vann med høyt kalkinnhold kan gi kalkavleiringer på platen. Disse fjernes med kalkfjerningsmiddel.
  • Skjær aldri rett på platen – bruk skjærefjøl. Slik minimeres vedlikeholdet.
  • SSV Wilsonartplater tåler varme opptil 140 grader. Vi anbefaler likevel at varme kjeler ikke settes direkte på platen – bruk rist.
  • Sett alltid produkter som avgir varme på et egnet underlag, herunder f. eks brødristere.
  • SSV Wilsonart er kjemikaliebestandig, men vi anbefaler at det unngåes lengre tids påvirkning av ”aggressive” kjemikalier som for eksempel lakktynner, terpentin og neglelakkfjerner.
  • Riper synes bedre i mørke enn i lyse plater.