Kjøkkenintervju med rektor Anita Storm

skoleDa Meldal kommune skulle bygge ny skole, fikk Foss Snekkeri og Foss Plater mange utfordringer: Innredning av personalrommet. Flere avdelingskjøkken. ADL-kjøkken for elever med spesielle behov. Kantinekjøkken. I tillegg til selveste skolekjøkkenet, naturligvis, med fire soner.

– Vi er så tilfreds både med utformingen, fargene og løsningene de enkelte kjøkken har fått, og vi er veldig fornøyde med idéer, service og oppfølging fra Foss sin side, sier rektor Anita Storm ved Meldal barne- og ungdomsskole.

– Kjøkkenløsningene er ryddige, praktisk sammensatt og framstår som svært funksjonelle arbeidsplasser både for ansatte og elever. Dessuten er de lyse og lekre, legger rektoren til.

Rektor Anita Storm: «Sammen med  arkitektene løste Fossline skolens krav på en veldig god måte». 

skole2