Beisfarger på eik

Standard farger

Dette er et utvalg vi har. Alle farge- og beisprøver på denne siden avviker fra ferdig fysisk produkt.

NCS farger

Alle malte premium kjøkken leveres også i NCS-farger.